Begrijpelijke tekst in eenvoudig Nederlands: jip-en-janneketaal

‘If  you can’t explain it simply,
you don’t understand it well enough.’
(Albert Einstein)

..

Castecom Tekstbureau voor heldere tekst - logoGun je lezer begrijpelijke tekst!

Je brieven, brochures én je website met begrijpelijke tekst in eenvoudig en toegankelijk Nederlands. Ofwel taalniveau B1 / jip-en-janneketaal.

Dat is effectief, scheelt jouw klant veel tijd. Doe hem dat plezier!

Met begrijpelijke informatie win je snel het vertrouwen van je klant. Jíj bent transparant en híj voelt zich gerespecteerd. Daardoor nemen je klanten ook jou meer serieus. 

 


 

Open training
Begrijpelijke brieven en e-mails schrijven

Goed als jij ook meedoet. En fijn voor je klant.
Het is op op 23 mei 2019, van 9.30 tot 15.00 uur.
Kosten: € 275 p.p.
Meld je aan via karin@castecom.nl of 06 4025 2027
Meer lezen

 


 
 
 
 

Bel mij voor begrijpelijke, klantgerichte tekst: 06 4025 2027!


Een paar voorbeelden:

Zin uit een brief over subsidietoekenning:

  • Nieuw: U krijgt de subsidie voor uw activiteiten voor Jantje Beton. Voert u deze activiteiten niet helemaal uit, of kunt u niet aan de verplichtingen voldoen? Laat mij dat dan direct weten.
  • Oud: Zodra aannemelijk is dat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verstrekt, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet geheel aan de verplichtingen zal worden voldaan, bent u gehouden om onmiddellijk melding te doen aan mij.

 

Zin uit een to-do-lijstje in een brief aan aanstaande huwelijkspartners:

  • Nieuw: Bent u in het buitenland geboren? Of is uw vorige huwelijk in het buitenland beëindigd, bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden? Vraag dan bij de afdeling Burgerzaken welke extra gegevens u nodig heeft voor uw ondertrouw.
  • Oud: Wanneer een van u (of beiden) in het buitenland is geboren, of het vorige huwelijk is in het buitenland ontbonden door echtscheiding of overlijden, dan is het raadzaam om eerst contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken van uw woongemeente om te kijken of er van u nog aanvullende gegevens, zoals bv een geboorteakte, nodig is voor de ondertrouw.

Meer voorbeelden

 


 

We zijn toch geen kleuters?!

‘Jip-en-janneke-taal’ is hier een communicatieterm voor ‘begrijpelijke taal voor gewone Nederlanders’. Betekent allemaal:

  • Korte zinnen, concrete woorden. Waarmee je op een zonnige zaterdagochtend tegen je buurjongen van 16 praat. Niet kleuterachtig dus. Toch?
  • En ook actieve zinnen, waarin concreet iets gebeurt en die over iemand gaan. Zodat je het voor je ziet. Ook dat interpreteert makkelijker.
  • En een heldere tekststructuur. Bijvoorbeeld meteen aan het begin, bám!, je clou vertellen. Zonder je klant eerst heel je tekst door te laten ploeteren naar – oooow, bedoelt ie dat! – het einde van je tekst. Eérst de kern – daarna de uitleg. 

Begrijpelijke taal is effectief, scheelt jouw klant veel tijd. Doe hem dat plezier!

 


Bel me: 06 4025 2027. Dan bespreken we wat slim is. Precies voor jou en je organisatie.


Lees meer over begrijpelijke tekst
Kijk ook op mijn linkedInprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *