Excuses voor een zin uitgewerkt naar gewone-mensentaal

Ai, ik moet excuses maken… Plus nu van mijzelf een zin naar gewone-mensentaal.

Ik bied mijn excuses aan. Aan mijn volgers en likers, maar vooral aan Babette Bosman (Bosman Communicatie).

Het gaat om het stukje dat ik vorige week deelde: “Alleen korte zinnen is ook niks!” Het zin die ik daarin uitwerk naar gewone-mensentaal, heb ik uit een training geplukt die ik vorig jaar gaf. Maar die training gaf ik samen met Babette en nu realiseer ik me dat zij het voornamelijk was, die dat voorbeeld destijds uitwerkte. Ere wie ere toekomt.

Hieronder een ander voorbeeld uit diezelfde training.

Ook deze zin is er een van onze klant zelf. Enne, deze uitwerking is van mij. Nu wel!

Dit is de zin, hij is nog langer dan de voorbeeldzin in het vorige artikel: 89 woorden!

“Het college biedt de voorziening beschut werk aan aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en deze persoon een uitkering ontvangt op grond van de Werkloosheidswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, of recht heeft op arbeidsondersteuning als bedoeld in artikel 2:15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.”

Stel dat je aan de hand van deze zin wilt checken of je jouw cliënt beschut werk moet aanbieden.

Hoe vaak moet je ‘m dan lezen? Zouden we dat makkelijker voor je kunnen maken? Ik denk het wel. Oké, daar gaan we weer: Drie stappen. Plus een vierde.

Stap 1: Eerst alle afzonderlijke gedachten, of boodschappen, onder elkaar

Hoeveel zie jij er? Ik zie er 9 (!):

 1. Het college biedt de voorziening beschut werk aan
 2. aan een persoon van wie is vastgesteld dat
 3. deze alleen in een beschutte omgeving,
 4. onder aangepaste omstandigheden
 5. mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft
 6. en deze persoon een uitkering ontvangt
 7. op grond van “wet a, wet b, …, of wet x, “
 8. of recht heeft op arbeidsondersteuning
 9. als bedoeld in artikel 2:15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Stap 2: Stuk voor stuk omzetten in gewone-mensentaal.

Of we maken ze in elk geval wat vlotter te doorgronden. Bijvoorbeeld zo:

 1. Wanneer geeft de gemeente iemand beschut werk?
 2. Als bepaald is dat die persoon
 3. alleen maar in een beschutte
 4. en aangepaste omgeving
 5. kan werken.
 6. En als die persoon een uitkering heeft
 7. volgens:
 • de Werkloosheidswet;
 • de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
 • of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.

8. Óf als die persoon recht heeft op hulp bij zijn of haar werk,
9. volgens artikel 2:15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Stap 3: Van zin naar losse gedachten naar alinea

Vervolgens zetten we deze gedachten achterelkaar, zodat het een alinea wordt. Dan is het dus geen zin meer, maar een alinea. In dit geval een alinea met opsommingen (‘bullets’), voor de helderheid:

“Wanneer geeft de gemeente iemand beschut werk? Dat kan in twee situaties:

1. Als bepaald is dat die persoon alleen maar in een beschutte en aangepaste omgeving kan werken, én een uitkering heeft volgens:

 • de Werkloosheidswet;
 • of de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
 • …;
 • of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.

2. Of als die persoon recht heeft op hulp bij het werk, volgens artikel 2:15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.”

Stap 4: Nog duidelijker wordt het als je de volgorde omkeert

Dan is namelijk de afstand tussen de twee hoofdvoorwaarden kleiner, en daardoor beter te overzien.

“Wanneer geeft de gemeente iemand beschut werk? Dat kan in twee situaties:

1. Als die persoon recht heeft op hulp bij het werk, volgens artikel 2:15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2. Of als bepaald is dat die persoon alleen maar in een beschutte en aangepaste omgeving kan werken, én een uitkering heeft volgens:

 • de Werkloosheidswet;
 • de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
 • …;
 • of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen. “

Strikt genomen zou het kunnen dat deze interpretatie niet juist is

Dat de ‘en’ en de ‘of’ in punt 1 en 2 zich verkeerd tot elkaar verhouden. Dat kan een belangrijk punt zijn in juridisch Nederland!
Deze interpretatie kan namelijk ook:

“Wanneer geeft de gemeente iemand beschut werk?

1. Als bepaald is dat die persoon alleen maar in een beschutte en aangepaste omgeving kan werken,

2. én die persoon daarbij

a. óf recht heeft op hulp bij het werk, volgens artikel 2:15 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,

b. óf een uitkering heeft volgens:

– de Werkloosheidswet;

 • de Werkloosheidswet;
 • de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;
 • …;
 • of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen. “

Wie vertelt me hoe het zit?