Gemeente Zutphen: Monitor brievenkwaliteit

Twee keer per jaar beoordeelt Castecom een steekproef van 50 uitgaande brieven van de gemeente Zutphen. Dit om te monitoren of er progressie zit in de helderheid ervan.

Bekijk hoe Castecom zo’n brievensteekproef beoordeelt

Bekijk het handige eindrapport dat de gemeente hierover van Castecom krijgt