Het Plein, Zutphen: allerlei tekst

 

Het Plein in Zutphen is de “sociale dienst” van de gemeente Zutphen .

Castecom  maakte voor Het Plein  vele Wmo- en participatiewet-beschikkingen en andere tekst begrijpelijker. Met behoud van volledigheid en juridische correctheid. Een folder en de Wmo-beschikkingen zijn inmiddels volop in gebruik.

Bekijk een informatiefolder
Bekijk de oude en een herschreven versie van een Wmo-beschikking
Bekijk de oude en een herschreven versie van een participatiebeschikking