Schulinck, de website Antwoordop.nl

 

De landelijke website Antwoordop.nl geeft toegankelijke informatie aan de burger over het gemeentelijk sociaal domein. Het is een product van Schulinck. Castecom schreef de tekst van een tiental hoofdstukken over bijstand op deze website. Het grootste deel is inmiddels op Antwoordop.nl gepubliceerd.

De referentie hierover van
Lance Op den Camp,
Eindredacteur Participatiewet / juridisch adviseur bij Schulinck a Wolters Kluwer Business.

Karin heeft mij en mijn teamgenoten ervan bewust gemaakt dat juridische teksten op B1-niveau geschreven kunnen worden en hoe je dat kan aanpakken. Onder meer door jezelf steeds af te vragen of het gebruiken van jargon of een juridische term wel echt nodig is. Prettig in de samenwerking vond ik dat Karin steeds kritische vragen en opmerkingen plaatst, de teksten echt wil begrijpen en in nauwe samenwerking heeft geschaafd aan onze juridische teksten. Dit was een erg leerzaam traject.

Bekijk Antwoordop.nl, bijvoorbeeld het hoofdstuk over verplichtingen bij een bijstandsuitkering